Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok za prijavo: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi...