Finance in računovodstvo

Svetovanje s področja poslovnih financ:

Tempus Babnik | MB

Marija Babnik, direktorica, vodja projektov

Tempus Babnik | IO

Irena Oblak, vodja računovodstva

^

pregled in finančna analiza stanja podjetja

^

oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov

^

izdelava izkaza denarnih tokov

^

izdelava poslovnih, investicijskih in strateških načrtov

^

analiza uspešnosti načrtovane investicije in oblikovanje finančne konstrukcije

^

načrtovanje potreb po novih, dodatnih virih financiranja

^

pridobivanje ugodnih lastniških, dolžniških in nepovratnih virov financiranja poslovanja

^

spremljanje in analiziranje načrtov v primerjavi z realizacijo

^

svetovanje pri izbiri optimalnih finančnih politik in finančne strategije

^

ciljno iskanje ugodnih finančnih virov

^

rast donosnosti vloženih sredstev

^

sanacija dolgov (doseganje ciljnega finančnega vzvoda)

^

optimizacija denarnega toka

^

svetovanje in vodenje računovodstva za MSP in druge zavezance

Upravljanje s finančnimi viri je, v povezavi z računovodstvom in davčno optimizacijo, najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Finančno poročilo je temelj načrtovanja razvoja gospodarske družbe, da poslovne odločitve ne bi temeljile le na subjektivnih mnenjih.

Na podlagi finančnih kazalnikov je mogoče opredeliti potencial podjetja na trgu tudi v primerjavi s konkurenco. Podjetjem in samostojnim podjetnikom nudimo izvedbo finančnega pregleda.

Dolgoletne izkušnje na področju različnih vrst finančnih storitev nam omogočajo podati objektivno strokovno mnenje o poslovni ideji, predlaganem poslovnem načrtu ali poslovni odločitvi.

Izdelamo vam analizo poslovne ideje in pripravimo poslovni načrt, na osnovi katerega boste lahko pridobili nepovratna sredstva ali zaprosili za posojilo. Delamo z vami in smo osredotočeni na vaš uspeh.

Finančnim investitorjem, ki iščejo priložnosti za plemenitenje svojih sredstev, svetujemo pri izbiri primernih investicij, predstavimo vam možnosti investiranja v pripravljene projekte, ki potrebujejo investitorje.

Pomagamo vam pri oblikovanju sistema obvladovanja tveganj in pripravi ukrepov za znižanje stroškov, svetujemo pri financiranju inovacij in vas podpremo pri razvoju in zasnovi analitike, ki bo postala vaše konkurenčno orožje za doseganje prelomnih sprememb.

Uspeh ni nikoli naključje! Uresničitev vaše ideje je vaš in naš skupni cilj.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si

Naši partnerji