Povratna in nepovratna sredstva

Priprava vlog za prijavo na razpise:

Tempus Babnik | TK

Teja Koršič, vodja projektov

^

celovito svetovanje s področja priprave in vodenja projektov

^

podpora pri iskanju primernega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev ali kredita

^

nadgradnja projektne ideje skladno s pogoji za kandidiranje na razpis

^

priprava vloge za prijavo na razpis z vsebinskim in finančnim delom projekta

^

svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s primernimi finančnimi viri

^

priprava investicijske dokumentacije in poslovnih načrtov

^

izdelava analize stroškov in koristi in drugih finančno ekonomskih analiz

^

priprava podlag za pridobivanje kreditov

^

spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti in poročanje o napredku projekta organom

^

priprava in vlaganje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja

Pripravimo vam kakovostno vlogo za prijavo na razpis, z jasnimi cilji, ustrezno vsebinsko utemeljitvijo in dorečeno finančno konstrukcijo, ki bo zadostila kriterijem razpisa in ocenjevalcu omogočila, da prepozna vaš prispevek k uresničitvi ciljev razpisa.

Potrebujete finančno spodbudo za vaš projekt?

Osnovni pogoj za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti so finančni viri, ki so po svojem izvoru lahko: lastniška sredstva – lastni vložki ustanoviteljev gospodarske družbe, ali izposojena sredstva – povratni finančni viri, nepovratni viri financiranja, kot so:

  • nepovratna sredstva iz finančnih skladov EU (evropska sredstva),
  • nepovratna sredstva drugih tujih finančnih skladov (npr. Norveški sklad, ipd.),
  • nepovratna sredstva Republike Slovenije in
  • nepovratna sredstva občin

Bogate izkušnje s področja pridobivanja evropskih sredstev in drugih nepovratnih virov financiranja za vsebinsko različne projekte naročnikov nam dajejo podlago za visok strokovni nivo storitev. Naš cilj je poskrbeti, da obsežne priprave prinesejo uspešne rezultate.  

Objava razpisov

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022)

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Rok za prijavo: 18.4.2023 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je...

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok za prijavo: 19.12.2022, 27.03.2023 in 29.05.2023 Predmet javnega razpisa Predmet...

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B. Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT Rok za...

Razpisi

Uspeh ni nikoli naključje! Uresničitev vaše ideje je vaš in naš skupni cilj.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si

Naši partnerji