Povratna in nepovratna sredstva

Priprava vlog za razpise:

Tempus Babnik | TK

Teja Koršič, vodja projektov

N

celovito svetovanje s področja priprave in vodenja projektov

N

podporo pri iskanju ustreznega javnega razpisa za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev ali kreditov,

N

nadgradnjo projektne ideje skladno s pogoji za kandidiranje na razpis,

N

pripravo vlog za prijave na razpise z vsebinskim in finančnim delom projekta,

N

svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s finančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,

N

pripravo investicijske in druge dokumentacije

N

izdelavo analize stroškov in koristi, druge finančno ekonomske analize,

N

pripravo podlag za pridobivanje kreditov,

N

spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti in poročanje o napredku projekta organom nadzora, pripravo in vlaganje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja.

Pripravimo vam kakovostno vlogo na razpis, z jasnimi cilji, ustrezno vsebinsko utemeljitvijo in dorečeno finančno konstrukcijo, ki bo zadostila kriterijem razpisa in ocenjevalcu omogočila, da prepozna vaš prispevek k uresničitvi ciljev razpisa.

PRIPRAVA VLOG NA RAZPISE

Potrebujete finančno spodbudo za vaš projekt?

Osnovni pogoj za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti so finančni viri, ki so po svojem izvoru lahko:
lastniška sredstva – lastni vložki ustanoviteljev gospodarske družbe, ali izposojena sredstva – povratni finančni viri, nepovratni viri financiranja, kot so:

 • nepovratna sredstva iz finančnih skladov EU (evropska sredstva),
 • nepovratna sredstva drugih tujih finančnih skladov (npr. Norveški sklad, ipd.),
 • nepovratna sredstva Republike Slovenije in
 • nepovratna sredstva občin

Pripravimo vam kakovostno vlogo na razpis, z jasnimi cilji, ustrezno vsebinsko utemeljitvijo in dorečeno finančno konstrukcijo, ki bo zadostila kriterijem razpisa in ocenjevalcu omogočila, da
prepozna vaš prispevek k uresničitvi ciljev razpisa.

Bogate  izkušnje s področja pridobivanja evropskih sredstev in drugih nepovratnih virov financiranja za vsebinsko različne projekte naročnikov nam dajejo podlago za visok strokovni nivo storitev.

Nudimo vam podporo pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev, in sicer:

 • celovito svetovanje s področja priprave in vodenja projektov,
 • podporo pri iskanju ustreznega javnega razpisa za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev ali kreditov,
 • nadgradnjo projektne ideje skladno s pogoji za kandidiranje na razpis,
 • pripravo vlog za prijave na razpise z vsebinskim in finančnim delom projekta,
 • svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s finančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,
 • pripravo investicijske in druge dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, predinvesticijska zasnova – PIZ, investicijski program – INVP, investicijska zasnova – IZ, študija izvedbe – ŠINI, druge študije, okoljska poročila, okoljska soglasja in dovoljenja, ipd, druge analize, poročila, dokazila)
 • izdelavo analize stroškov in koristi, druge finančno ekonomske analize,
 • pripravo podlag za pridobivanje kreditov,
 • spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti in poročanje o napredku projekta organom nadzora, pripravo in vlaganje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja.

Cilj je znižati poslovna tveganja in stroške poslovanja za hitrejši razvoj podjetništva, rast konkurenčnosti podjetij, razvoj podjetniških idej ter ustanavljanje novih poslovnih entitet.

 

Objava razpisov

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok za prijavo: 19.12.2022, 27.03.2023 in 29.05.2023 Predmet javnega razpisa Predmet...

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B. Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT Rok za...

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Rok za prijavo: 26.8. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve,...

Razpisi

Uspeh ni nikoli naključje! Uresničitev vaše ideje je vaš in naš skupni cilj.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si