Poslovno svetovanje

Storitve poslovnega / podjetniškega svetovanja:
Tempus Babnik | MB

Marija Babnik, direktorica, vodja projektov

N

preverjanje poslovne ideje,

N

definiranje pogojev za opravljanje dejavnosti,

N

priprava poslovnih načrtov,

N

izdelava investicijskih elaboratov,

N

pridobivanje nepovratnih sredstev (evropska sredstva in nacionalni viri),

N

priprava vlog za pridobitev nepovratnih virov financiranja,

N

svetovanje s področja priprave in spremljanja evropskih projektov,

N

poslovni management in svetovanje poslovodstvu (management consulting),

N

svetovanje pri prestrukturiranju podjetij,

N

svetovanje pri nakupu in prodaji ter prenosih lastništva podjetij,

N

svetovanje na področju nasledstva in prenosa lastništva v družinskih podjetjih,

N

optimiranje finančnih virov podjetja,

N

svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva,

N

poslovanje z nepremičninami.

Želimo graditi in vzdrževati dolgoročno, vzajemno koristno poslovno partnerstvo za uresničitev vaših strateških poslovnih ciljev. Strokovno znanje in bogate izvedbene izkušnje nam omogočajo, da se na vaše potrebe odzovemo učinkovito.
Razmere na trgu se nenehno spreminjajo in tem spremembam je potrebno sproti prilagajati tudi poslovne vsebine gospodarskih družb, ki želijo obdržati tržni delež in dosegati ugodno gospodarsko
rast. Globalna konkurenca in tehnološke inovacije ustvarjajo spreminjajoč se, konkurenčen in zapleten kontekst, ki zahteva od podjetij stalno spremljanje sprememb in sledenje zahtevam trga. Za
uvajanje ustreznih prilagoditev poslovanja je pomembna sposobnost inoviranja za razvoj in uvajanje ustreznih poslovnih strategij, ki odpirajo možnosti za razvoj in nove priložnosti, a skrivajo tudi številna tveganja.

Pomagamo vam najti primerne učinkovite rešitve in pravo strategijo za vaše podjetje, za doseganje ciljev razvoja vaše gospodarske družbe.

Podjetnikom in podjetjem ponujamo storitve poslovnega/podjetniškega svetovanja:

 • preverjanje poslovne ideje,
 • definiranje pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • priprava poslovnih načrtov,
 • izdelava investicijskih elaboratov,
 • pridobivanje nepovratnih sredstev (evropska sredstva in nacionalni viri),
 • priprava vlog za pridobitev nepovratnih virov financiranja,
 • svetovanje s področja priprave in spremljanja evropskih projektov,
 • poslovni management in svetovanje poslovodstvu (management consulting),
 • svetovanje pri prestrukturiranju podjetij,
 • svetovanje pri nakupu in prodaji ter prenosih lastništva podjetij,
 • svetovanje na področju nasledstva in prenosa lastništva v družinskih podjetjih,
 • optimiranje finančnih virov podjetja,
 • svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva,
 • poslovanje z nepremičninami.

Javnim in zasebnim naročnikom, ki delujejo na področju upravljanja z vodami, na področju zdravstva, energetike, cest, železnic in transporta, ravnanja z odpadki, poštnih storitev, kmetijstva in drugih dejavnosti pripravimo tudi  dokumentacijo in izvedemo javno naročanje, svetujemo pri zbiranju in evalvaciji ponudb in pri izboru najugodnejšega ponudnika.

Javnemu sektorju  in podjetjem svetujemo tudi na področju javno zasebnega partnerstva (JZP), ki je za javnega in za zasebnega partnerja organizacijsko dokaj zahtevno. Podjetjem in javnim organom svetujemo pri oblikovanju ideje in pripravi podlag za izvedbo JZP, pripravimo vse potrebne podlage in svetujemo pri izvedbi razpisa in pri izboru zasebnega partnerja.

Uspeh ni nikoli naključje! Uresničitev vaše ideje je vaš in naš skupni cilj.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si