Poslovno svetovanje

Storitve poslovnega / podjetniškega svetovanja:
Tempus Babnik | MB

Marija Babnik, direktorica                vodja projektov

^

preverba poslovne ideje

^

definiranje pogojev za opravljanje dejavnosti

^

priprava poslovnih načrtov

^

izdelava investicijskih elaboratov

^

priprava vlog za pridobitev nepovratnih sredstev (evropska sredstva in nacionalni viri)

^

svetovanje s področja priprave in spremljanja evropskih projektov

^

poslovni management in svetovanje poslovodstvu (management consulting)

^

svetovanje pri prestrukturiranju podjetij

^

svetovanje pri nakupu in prodaji ter prenosih lastništva podjetij

^

svetovanje na področju nasledstva in prenosa lastništva v družinskih podjetjih

^

optimiranje finančnih virov podjetja

^

svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva

^

poslovanje z nepremičninami

Želimo graditi in vzdrževati dolgoročno, vzajemno koristno poslovno partnerstvo za uresničitev vaših strateških poslovnih ciljev.

Strokovno znanje in bogate izvedbene izkušnje nam omogočajo, da se na vaše potrebe odzovemo učinkovito.

Razmere na trgu se nenehno spreminjajo in tem spremembam je potrebno sproti prilagajati tudi poslovne vsebine gospodarskih družb, ki želijo obdržati tržni delež in dosegati ugodno gospodarsko rast. Globalna konkurenca in tehnološke inovacije ustvarjajo spreminjajoč se, konkurenčen in zapleten kontekst, ki zahteva od podjetij stalno spremljanje sprememb in sledenje zahtevam trga. Za uvajanje ustreznih prilagoditev poslovanja je pomembna sposobnost inoviranja za razvoj in uvajanje ustreznih poslovnih strategij, ki odpirajo možnosti za razvoj in nove priložnosti, a skrivajo tudi številna tveganja.

Pomagamo vam najti primerne učinkovite rešitve in pravo strategijo za vaše podjetje, za doseganje ciljev razvoja vaše gospodarske družbe.

Javnim in zasebnim naročnikom, ki delujejo na področju upravljanja z vodami, na področju zdravstva, energetike, cest, železnic in transporta, ravnanja z odpadki, poštnih storitev, kmetijstva in drugih dejavnosti pripravimo tudi dokumentacijo in izvedemo javno naročanje, svetujemo pri zbiranju in evalvaciji ponudb in pri izboru najugodnejšega ponudnika.

Svetujemo tudi pri oblikovanju ideje za izvedbo JZP, ki je za oba partnerja organizacijsko dokaj zahtevno. Pripravimo vse potrebne podlage in svetujemo pri izvedbi razpisa in pri izboru zasebnega partnerja.

Želimo graditi in vzdrževati dolgoročno, vzajemno koristno poslovno partnerstvo za uresničitev vaših strateških poslovnih ciljev.

Strokovno znanje in bogate izvedbene izkušnje nam omogočajo, da se na vaše potrebe odzovemo učinkovito.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si

Naši partnerji