Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Pridobivanje evropskih sredstev in drugih ugodnih finančnih virov

Osnovni pogoj za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti so finančni viri, ki so po svojem izvoru lahko:
 1. lastna sredstva izvajalca aktivnosti,
 2. tuji (vračljivi) finančni viri  - krediti, ipd.
 3. nepovratni viri financiranja, kot so:
  • nepovratna finančna sredstva skladov EU (evropska sredstva),
  • nepovratna sredstva tujih finančnih skladov (npr. Norveški sklad, ipd.),
  • nepovratna sredstva RS in
  • nepovratna sredstva občin

Evropska sredstva so na voljo preko različnih inštrumentov, v osnovi se delijo na sredstva, ki jih neposredno odobri Evropska komisija (centralizirani programi) in na sredstva, ki jih odobrijo nacionalni koordinatorji v državah članicah (decentralizirani programi).

 • Centralizirani programi obsegajo sredstva namenjena podpori na različnih področjih delovanja EU, kot so na primer gospodarstvo, konkurenčnost, kultura, mednarodno sodelovanje in podobno. Najpomembnejši so program Horizont 2020 (v obdobju 2007-2013 imenovan 7. okvirni program), LIFE +, EUROSTARS, EUREKA, Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost –CIP, Marco Polo II, ipd.

 • Decentralizirani programi se delijo na strukturna sklada (Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad) ter kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo.

V podjetju Tempus Babnik vam pomagamo pri pridobivanju vseh naštetih vrst finančnih virov za oblikovanje finančne konstrukcije za vaše poslovne aktivnosti. Nudimo vam  naslednje storitve:

 • svetovanje pri oblikovanju finančne konstrukcije s finančnimi viri, primernimi za vaše poslovne vsebine,
 • priprava investicijske in druge dokumentacije (študije, okoljska poročila, soglasja, dovoljenja, ipd.) za projekt,
 • analiza stroškov in koristi, druge finančno ekonomske analize,
 • priprava vlog za prijave na javne razpise,
 • spremljanje izvajanja aktivnosti in poročanje o projektu,
 • priprava in oddajanje zahtevkov za izplačila dodeljenih nepovratnih virov financiranja,
 • celovito svetovanje s področja priprave in vodenja Evropskih projektov,
 • podlage za pridobivanje kreditov, drugih zasebnih povratnih virov financiranja,
 • svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva ter
 • druge analize, poročila, dokazila.

Bogate  izkušnje s področja pridobivanja evropskih sredstev in drugih nepovratnih virov financiranja za vsebinsko različne projekte nam dajejo podlago za visok strokovni nivo storitev.

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si