Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Poslovno svetovanje in investicije


Podjetnikom in podjetjem ponujamo storitve poslovnega svetovanja za naslednja področja:
  • priprava poslovnega načrta in investicijskih elaboratov,
  • finance in investicije,
  • poslovni management in svetovanje poslovodstvu (management consulting),
  • optimiranje finančnih virov podjetja,
  • pridobivanje nepovratnih sredstev (evropska sredstva in nacionalni viri),
  • poslovanje z nepremičninami,
  • svetovanje s področja priprave in vodenja evropskih projektov, vključno s spremljanjem in poročanjem ter
  • svetovanje na področju javno zasebnega partnerstva.

Investitorjem, ki iščejo priložnosti za plemenitenje svojih sredstev lahko svetujemo pri izbiri primernih investicij, predstavimo vam možnosti investiranja v pripravljene projekte, ki potrebujejo investitorje, kot na primer investiranje v projekt sončne elektrarne »na ključ«.

Javnim in zasebnim naročnikom, ki delujejo na področju upravljanja z vodami, na področju zdravstva, energetike, cest, železnic in transporta, ravnanja z odpadki, poštnih storitev, kmetijstva in drugih dejavnosti ponujamo tudi svetovanje s področja nabavnih procesov, pripravimo dokumentacijo in izvedemo javno naročanje, svetujemo pri zbiranju in evalvaciji ponudb in pri izboru najugodnejšega ponudnika.

Podjetjem in javnemu sektorju svetujemo tudi na področju javno zasebnega partnerstva (JZP), ki je za javnega in za zasebnega partnerja organizacijsko dokaj zahtevno. Podjetjem in javnim organom svetujemo pri oblikovanju ideje in podlag za izvedbo JZP, v naslednji fazi pripravimo vse potrebne podlage in izvedemo razpis in izbor zasebnega partnerja.

Smo člani Združenja za management consulting Slovenije (ZMCS) pri GZS.


KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si