Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Finance in revidiranje

Prava izbira virov financiranja je izjemno pomembna pri poslovanju. Pomagamo vam lahko pri pridobivanju optimalnih finančnih virov za financiranje vaših investicij in pri optimizaciji vaših virov financiranja z naslednjimi storitvami:

  • pridobivanje ugodnih virov financiranja poslovanja (dolžniških in lastniških virov),
  • ciljno iskanje nepovratnih finančnih sredstev,
  • povišanje donosa vloženih sredstev,
  • sanacija dolgov (doseganje ciljnega finančnega vzvoda),
  • optimizacija denarnega toka in
  • svetovanje pri vlaganju v vzajemne sklade.

Brez finančnih poročil bi je izredno težko ugotavljati, kako uspešno podjetje posluje in kako načrtovati poslovanje podjetja v prihodnosti. Da poslovanje ne bi temeljilo le na subjektivnih mnenjih, vam nudimo izdelavo finančnih poročil (izkaz uspeha, izkaz stanja, izkazi denarnih tokov…) in na podlagi finančnih kazalnikov določimo vaš položaj na trgu v primerjavi s konkurenco ter uspešnost oz. neuspešnost dobaviteljev in kupcev s katerimi poslujete.

V sodelovanju s preizkušeno notranjo revizorko, nudimo tudi revizorske storitve:

  • revizije poslovanja in izredne revizije,
  • zunanje presoje delovanja notranje revizije in
  • notranje revizije upravljanja.

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si