Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Vodenje računovodstva

Učinkovito računovodstvo je podlaga za vsako poslovno odločitev, kot tudi za uspešno poslovanje podjetja. Pomagamo vam lahko in vas usmerjamo na poti od poslovne ideje do ustanovitve podjetja in pri postopni rasti podjetja.

Z vodenjem računovodstva in svetovalnimi storitvami na področju računovodstva se ukvarjamo od leta 1998 dalje in imamo bogate izkušnje tako pri operativnem kot pri svetovalnem delu. Številne podjetnike smo spremljali od njihovih prvih korakov dalje in jim posredovali osnovna znanja in veščine za uspešno vodenje podjetij.

Računovodske storitve opravljamo za samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja. Delujemo na območju mesta Ljubljane z okolico. S pomočjo moderne tehnologije in elektronskega poslovanja oddaljenost sedeža podjetja od strank ni ovira.

Nudimo vam storitve s področja knjigovodstva, računovodstva, davčnega svetovanja in zastopanja ter finančnega in pravnega svetovanja.


Računovodske storitve

Za vaše potrebe opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldokontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil in
 • druge storitve po naročilu stranke.

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si