Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

O podjetju Tempus Babnik

Smo svetovalno podjetje, ustanovljeno leta 1995 z namenom izdelovanja investicijske dokumentacije in poslovnih načrtov, izračunavanja ekonomike poslovnih procesov in pridobivanja ugodnih virov financiranja.  Od ustanovitve dalje smo stalno dopolnjevali znanje in širili ponudbo storitev, skladno s spremembami potreb tržišča.

Kmalu po ustanovitvi podjetniškega centra v okviru Mestne občine Ljubljana smo pričeli s podjetniškim centrom aktivno sodelovati kot specialistični svetovalci podjetnikom pri ustanavljanju podjetij in pri nadaljnjem razvoju poslovanja. Logična posledica takšnega razvoja je bila uvedba dodatne dejavnosti – vodenje računovodstva za stranke, ki ga danes dopolnjujemo tudi z revizijskimi storitvami (notranja in zunanja revizija).

Smo licencirani svetovalci specialisti za področje poslovnega managementa, financ in investicij ter skupnih vlaganj v okviru programa, ki ga je izvajala javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) – vavčersko svetovanje. Čeprav so svetovalno podporo malim in srednjim podjetjem medtem ukinili in mrežo svetovalcev razpustili, so znanja ostala.

Za javni (ministrstva, občine, zavodi, javna podjetja) in za zasebni sektor (podjetja, samostojni podjetniki, nevladne organizacije, zasebni zavodi, društva) izdelujemo investicijsko dokumentacijo in vloge za pridobitev nepovratnih virov financiranja, in sicer:

  • dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
  • študije variant,
  • predinvesticijske zasnove (PIZ),
  • investicijske programe (INVP),
  • študije upravičenosti (izvedljivosti),
  • novelacije investicijskih programov (NINVP),
  • študije izvedbe,
  • poslovne načrte in
  • vloge z vso dokumentacijo za pridobitev nepovratnih finančnih virov iz različnih skladov,

Pridobljeno imamo licenco za posredovanje pri nepremičninskih poslih.

Pri svojem delu smo postopno gradili tudi razvejane povezave s poslovnimi partnerji, javnimi službami ter službami na državni in lokalni ravni.

Danes lahko ponujamo jedrne storitve našega podjetja ali pa delujemo kot del projektne skupine, katere članice pokrivajo področja urbanizma, projektiranja nizkih in visokih gradenj, strojnih in elektro inštalacij, varovanja okolja ter ekonomije in prava, tako da vam lahko ponudimo kompleksno storitev pri izvajanju projektov od ideje do izvedbe.

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si