Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Varstvo okolja, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije

Pomemben poudarek pri izvedbenih projektih je potrebno nameniti zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje, učinkoviti rabi energije (URE) ter uvajanju sodobnih in učinkovitih sistemov izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE). Varstvo okolja je zelo pomemben segment pri pridobivanju evropskih in državnih nepovratnih sredstev financiranja.

Naročnikom ponujamo svetovanje na področju okolja in energetike pri vseh vrstah projektov in investicij. Z naročnikom sodelujemo od zasnove projekta, umeščanja v prostor do pridobivanja vseh potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in obratovanje.

Poleg tega naročnikom svetujemo pri možnostih izboljšanja poslovanja z zmanjšanjem škodljivih vplivov na okolje, bolj učinkoviti rabe energije ter uvajanju novih obnovljivih virov energije. Pomagamo tudi pri pridobivanju okoljskih certifikatov, ki pomenijo pomembno konkurenčno prednost in zvišujejo ugled podjetja.


Za naročnike izdelamo naslednje dokumente in strokovne podlage s področja varstva okolja:
 • energetski pregled stavbe ali podjetja,
 • študija izvedljivosti alternativnih virov oskrbe z energijo,
 • pridobivanje okoljskih certifikatov,
 • okoljski pregled podjetja,
 • priprava vloge in vseh potrebnih podlag za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja,
 • poročilo o vplivih na okolje,
 • strokovna ocena vplivov na okolje,
 • načrt ravnanja z odpadki,
 • načrt gospodarjenja z odpadki,
 • ocena tveganja za onesnaževanje vodnega telesa,
 • ogljični odtis podjetja ali organizacije in
 • ekonomsko vrednotenje okoljskih stroškov in okoljske škode.

Upravljanje z okoljem in naravnimi viri
http://www.geida.si/

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si