Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

TEMPUS BABNIK d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

Tel: 01/ 586 41 70, Fax: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595
Email: marija@tempus-babnik.si

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV

svetujemo in pripravljamo vse potrebne podlage za pridobivanje nepovratnih finančnih virov iz evrop- skih skladov in iz drugih sorodnih virov

IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

pripravljamo vse vrste investicijske dokumenta- cije za gospodarstvo in javni sektor

RAČUNOVODSTVO

vodimo računovodstvo za mala in srednja podjetja, svetujemo in obveščamo o novostih

FINANCE

nudimo pomoč pravnim in fizičnim osebam pri iskanju najugodnejših virov financiranja in zapiranju finančne konstrukcije

POSLOVNO SVETOVANJE

svetujemo na področju ekonomike in financ, pri- prave in vodenja projek- tov, svetujemo vodstvom podjetij in pripravljamo podlage za odločanje

NEPREMIČNINE

posredujemo pri nakupu, prodaji ali najemu nepremičnin in svetujemo pri poslovnih odločitvah v zvezi z nepremičninami